Prácu na tomto type plavidla môžeme zaradiť do štyroch základných skupín.

Deck
Engineering
Galley
Interior