Tento kurz sa koná pod záštitou RYA (Royal Yachting Association), akreditovanou od MCA. Táto licencia umožní jej držiteľovi viesť člny do dĺžky 10m.

Naučí Vás:

  • Základy predchádzania kolíziám
  • Základy navigácie
  • Ako jednať v prípade núdze
  • Bezpečnostné vybavenie

Získate zručnosti:

  • Pozdĺžny docking
  • Zatáčanie do uzavretých priestorov
  • Manévrovanie vo vysokej rýchlosti
  • Nácviky MOB (Man Overboard)

Dĺžka kurzu: 2 dni (teoretická a praktická príprava)