Nábor na týchto plavidlách prebieha najmä po medzi hlavné sezóny teda letnú a zimnú. Ktoré variujú približne medzi koncom mája až koncom septembra letná, a november až koniec marca. Po medzi tieto sezóny je väčšina lodí na základe rozpisu ich prevádzky v prístave alebo shipyarde, kde sa pripravuje na ďalšiu. Teda najvhodnejší čas na zasielanie životopisov resp. ich aktívneho rozdávania je práve v týchto mesiacoch. Avšak v ojedinelých prípadoch je nutné zaplniť prázdne miesta aj počas prebiehajúcej sezóny. Pokiaľ Váš životopis zaujme tak budete povolaný na pohovor. (Mali by ste vedieť že v prípade záujme zo strany manažmentu a vedenia plavidla letenky získate na ich náklady).

Pasívny spôsob je každému dobre známy a prebieha plne online.

Aktívny spôsob je vhodný pre všetkých ktorý chcú prácu získať čím skôr a jedná sa o takzvaný dock walking. Spočíva v tom že sa žiadateľ o zamestnanie ubytuje priamo v jednom z obľúbených prístavných miest (Antibes, Malorca etc….)

Počet tohto typu plavidiel stále stúpa a členovia posádky sa kariérne vyvíjajú, a tak pre pracovitú posádku sa každoročne otvorí mnoho pracovných príležitostí.