Činnosť na tomto pracovisku spočíva v závislosti od pozície najmä v obsluhe hostí, aranžovania priestorov a prevádzky práčovne.

Pozície

Junior Stew

Štartovacia pozícia na tomto pracovisku, ktorej náplň práce bude hlavne aranžovanie hosťovských izieb a udržiavanie poriadku v spoločných priestorov pre posádku. Veľkosť plavidla determinuje počet ľudí na tejto pozícií. Bez nevyhnutnosti ďalšej kvalifikácie môže po získaní potrebných skúseností postúpiť na vyššie pozície.

2nd Stew

Pri veľkom vyťažení môže vypomáhať ľudom na nižších pozíciách s ich povinnosťami. Dostáva sa do priameho kontaktu s hosťami a to najmä pri servírovaní jedál a nápojov. Vypomáha svojej Chief Stew.

Chief Stew

Má plnú zodpovednosť za pracovisko, kontakt s majiteľom a hosťami v rámci plavidla. Prerozdeľuje úlohy a stará sa o servis. Očakávajú sa od nej bohatšie skúsenosti, a znalosti ohľadom stolovania. Od osoby na tejto pozícií sa už často vyžaduje tzv. Advanced STCW.

Kritické kvalifikačné minimum pre začiatok na tomto pracovisku:

  • STCW95/78
  • ENG1

Vítané pre jednoduchšie uplatnenie sa a atraktívnejšie CV na entry level:

Spoločnosť PYA nedávno odštartovala GUEST program ktorý nieje síce zákonne nevyhnutný avšak určite Vám dodá hodnotné informácie.

V prípade záujmu ďalšie informácie na vyžiadanie.