Posádka kuchyne v lodnej terminológií galley sa stará o hygienickú nezávadnosť, logistiku zásobovania a prípravu potravín pre hostí a celú posádku.

Pozície

Sous Chef / 2nd Chef

Tieto pozície sa spravidla vyskytujú na lodiach od 50m kde sa nachádza zvýšené množstvo posádky a hostí. Náplň práce spočíva vo výpomoci hlavnému kuchárovi, ako napríklad základné spracovanie potravín. Varenie pre posádku, a udržiavanie Galley v top štandarde.

Sole Chef

Typická pozícia pre menšie plavidlá, kde je postačujúce aby sa o toto pracovisko staral jeden človek, a teda náplň práce bude pozostávať z kombinácie všetkých tu spomenutých úkonov.

Head Chef

Zodpovedný za celé pracovisko či už na menšej lodi v Sole pozícií, alebo na väčšej aj za všetkých jeho podriadených. Na starosti má zásobovanie, prípravu menu, jedál pre hosti ako aj ich prezentáciu.

Kritické kvalifikačné minimum pre začiatok na tomto pracovisku:

  • STCW95/78
  • ENG1

Vítané pre jednoduchšie uplatnenie sa a atraktívnejšie CV na entry level:

Food Hygiene (HABC lvl2)

V prípade záujmu ďalšie informácie na vyžiadanie.