Táto časť posádky spadá pod NAUTICAL CREW a teda priamo zodpovedá za bezpečnú prevádzku plavidla. 

Pozície

Deck/Engineer

Jedna zo štartovacích pozícií, avšak podľa môjho osobného názoru najjednoduchšia na získanie. Jedná sa o duálnu rolu ktorá spočíva vo výpomoci na decku ako aj v Engine Roome, výborná voľba pre menej skúsených na získanie rozhľadu, a môže pomôcť aj pri rozhodnutí ktorou cestou sa vydať. Zo zákona nie je potrebná žiadna odborná kvalifikácia, avšak keďže sa jedná o pozíciu ktorá má prístup k strojom nevyhnutým na prevádzku lode, tak Kapitán pravdepodobne bude vyžadovať potvrdenie o úspešnom začatí ES route a to minimálne AEC1 preferovane tzv. complete AEC tj. certifikáty AEC1 + AEC2.

Engineer

S touto pozíciou sa stretnete hlavne na väčších plavidlách, na ktorých je potrebné aby E/R team sa skladal z viacerých členov. Hlavnou náplňou práce je plánovaná údržba, spadá priamo pod 2nd Engineera. Potrebná kvalifikácia je rovnaká ako pri pozícií Deck/Engineer. 

Sole Engineer

Zväčša rozšírená pri menších plavidlách, s menším počtom členov posádky. Teda človek na tejto pozícií zastáva všetky funkcie potrebné na prevádzku plavidla po technickej, ako aj právnej stránke. Potrebná kvalifikácia v závislosti od plavebného rozpisu lode môže variovať od complete AEC,  cez 2nd Engineer 9000kW, až po Chief Engineer 3000kW. (Podľa ES sv route), alebo ich ekvivalent z námornej akadémie akreditovanej od MCA.

2nd Engineer

Pozícia bežná na väčšine Superyacht. Jedná sa o priameho zástupcu C/E zodpovedá za všetku plánovanú aj neplánovanú údržbu, lodný denník, ako aj vypomáha pri vypĺňaní potrebných dokumentov. V prípade neprítomnosti C/E musí byť schopný prevziať plnú zodpovednosť za technickú prevádzku plavidla. Čo sa kvalifikácie týka tak zo zákona ak sa jedná o súkromnú loď postačí aj complete AEC, avšak takáto situácia je veľmi zriedkavá. Takže za úplné minimum pre aplikovanie na toto miesto by som považoval 2nd Engineer 9000kW.

Chief Engineer

Zodpovedný za všetky úkony potrebné na prevádzku plavidla po technickej, ako aj právnej stránke, napríklad splnenie požiadaviek stanovených organizáciou MARPOL (znečisťovanie morí a oceánov), zabezpečovanie aby každý stroj spĺňal emisné normy pre danú oblasť v ktorej sa plavidlo práve nachádza etc. Kvalifikačné minimum Chief Engineer 3000kW, Chief Engineer 9000kW, alebo ekvivalentný diplom.

Kritické kvalifikačné minimum pre začiatok na tomto pracovisku:

  • STCW95/78
  • ENG1

Vítané pre jednoduchšie uplatnenie sa a atraktívnejšie CV na entry level:

Complete AEC

V prípade záujmu ďalšie informácie na vyžiadanie.