Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nevyhnutné pre túto prácu. Je potrebné ju absolvovať ročne.