Nadstavba k AEC 1 vznikla spolu s novozaloženou “sv” štruktúrou. Rovnako ako prvá časť sa skladá z praktickej aj teoretickej časti. Zameraná už však je na ostatné lodné systémy ako napr. (elektrické, hydraulické a ďalšie lodné systémy), a pri teórií sa bližšie pozriete na lodné zákony a podmienky ktoré musí každé plavidlo spĺňať na svoju prevádzku. V prípade potreby viem poskytnúť náhľad na učebné osnovy, aj sériu otázok ktoré už v minulosti boli použité pri testoch.