Získanie tohto certifikátu Vám otvorí dvere do Engineering pracoviska. Získate náhľad to právomocí a povinností ktoré má Chief Engineer, a uvedie do diania v Engine Roome. Skladá sa z praktickej časti elementárnych znalostí, funkcie vznetových motorov, a potrebnej teoretickej prípravy. V prípade potreby viem poskytnúť náhľad na učebné osnovy, aj sériu otázok ktoré už v minulosti boli použité pri testoch.